Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom Vas obavještamo da smo uspješno registrovali liniju medicinskih autoklava, proizvođača Tuttnauer Ltd. u Registar medicinskih sredstava BiH, putem Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Možemo Vam ponuditi parne sterilizatore kao adekvatno rješenje u skladu sa aplikacijom Vaše laboratorije:

  • Kapaciteta od 2 do 12 StU jedinica

  • Automatskim  vratima

  • Komorom od 316L nehrđajućeg čelika

  • Usklađene sa ASME i PED direktivama

  • Sigurnosnim karakteristikama itd..

Za više informacija posjetite web. stranicu :
https://tuttnauer.com/medical-autoclaves/hospital-cssd/large-autoclaves.

Vaši partneri za kontrolu sterilizacije i infekcije sa obezbjeđenom servisnom podrškom od strane stalno uposlenog el. inženjera.