MACHEREY-NAGEL ponosno objavljuje lansiranje novog kita NucleoType Blood PCR za direktni PCR iz uzoraka humane i animalne krvi.

Novi MACHEREY-NAGEL kit za genotipizaciju je razvijen za…

…..amplifikaciju DNK direktno iz pune krvi (tretirane sa EDTA, citratom ili heparinom kao antikoagulansom) i sasušenih krvnih mrlja kao uzorka.

Kit sadrži alate za predtretman zahtjevnih uzoraka krvi i transfer standardne količine krvi direktno na ready to go master mix sastavljen od:

NucleoType HotStart polimeraze, boje i svih potrebnih PCR reagenasa (dNTPs, puferi, pojačivači, stabilizator).

Karakteristike:

  • Direktni rad sa krvlju, uz pomoć Blood Transfer Tool kojim se prenosi mala količina uzorka, dovoljna za naknadnu PCR amplifikaciju.
  • Dodatne Inhibitor Removal Pearls, koji omogućavaju izvandredne PCR rezultate, čak i sa lošim početnim materijalom
  • Preparacija u trajanju od 4 minute – Nema potrebe za DNK purifikacijom
  • Uključena boja za gel, za naredni korak elektroforeze

Dodatne podatke o aplikaciji pronađite na web stranici
NucleoType Blood PCR

A za sve ostale informacije o proizvodu, uključujući i cijenu, ne oklijevajte nas kontaktirati!

Ovlašteni zastupnik za MACHEREY-NAGEL BIOANALZNI PROGRAM u BiH,

Vaša ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO