Kulture ćelija, tkiva i bakterija, kao i mikroorganizama, trebaju zaštitu u kontroliranoj i fiziološki idealnoj okolini.

Stoga Vam sa ponosnom predstavljamo:

MemmertCO2 Inkubator ICOmed.

Instrument Vam nudi mogućnost podešavanja uslova temperature, vlažnosti te raspona % CO2.

Odaberite zapreminu prema Vašim potrebama: 56 L, 107 L ili 241 L.

I obratite se nama za katalog, ponudu, servis ili pomoć pri odabiru.

Vama smo na raspolaganju,

Vaša Analitika