Još jedan lijep primjer napretka u našem regionu jeste JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, koji se značajno unaprijedio investicijom u novu, savremenu i sofisticiranu opremu za mikrobiološke i fizičko-hemijske analize.

Sa postojećom  i novonabavljenom opremom omogućeno je uvođenje novih metoda i procedura za kontrolu kvaliteta vode, a u skladu sa važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Sl.glasnik BiH” broj 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17.).

Tako je u Laboratorij za mikrobiologiju, instalirana sljedeća oprema:

  • Biološki binokularni mikroskop BS-2020B, proizvođača BestScope Int. sa brojačem kolonija.

Uz pomoć mikroskopskih preparata, na mikroskopu se omogućava  ispitivanje i posmatranje strukture mikroorganizama i drugih pojedinih grupa.

  • Inkubator sa hlađenjem ES 120, turskog proizvođača Nuve Sanayi.

Aparat nam omogućava inkubaciju određenih mikroorganizama, na temperaturama  od 22°C, 37°C i 44°C. Temperaturni opseg instrumenta je od -10° do 60°C.

  • Mikrobiološki sigurnosni kabinet MN 090, sa ugrađenom UV lampom. Također turski proizvođač Nuve Sanayi.

Instrument omogućava siguran rad pri pripravljanju raznih mikrobioloških podloga, a služi i za čuvanje određenih mikroorganizama. UV lampa služi za dezinfekciju.

U Fizičko-hemijskom laboratoriju instalirana je Mufolna pećina modela MF 110, Nuve Sanayi. Zapremina joj je 10 L, a može postići temperature od 300°C-1100°C.

Sva oprema je uredno isporučena i instalirana, a osoblje je obučeno za rad te je nakon uspješno završene obuke izdat Certifikat.

Mufolna pećnica MF 110

Unaprijeđenjem i novom nabavkom opreme omogućena je brža i kvalitetnija analiza vode na izvorištima, u postupcima tretmana iste, te u samoj gradskoj distributivnoj mreži, dok je rizik od zagađenja vode značajno smanjen.

Prateći najnovija tehnološka dostignuća u tretmanu i kontroli vode, JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.Tuzla opravdava povjerenje svojih potrošača, a DOBAR PRIMJER MOŽETE SLIJEDITI I VI.

UNAPRIJEDITE I ULOŽITE U SVOJU LABORATORIJU.

Za sve stručne savjete, pomoć pri odabiru instrumenata, kao i najpovoljnije cijene,

na raspolaganju Vam stoji VAŠA ANALITIKA d.o.o. Sarajevo.