Uređaj za dekontaminaciju infektivnog medicinskog otpada i njegovu konverziju u neškodljiv, komunalni otpad. Proizvodi ga europski proizvođač Celitron, a njegove osnovne prednosti su:

 • Minimaliziranje štetnog utjecaja na okoliš
 • Maksimalni efekti dekontaminacije
 • Minimaliziranje transporta infektivnog otpada do mjesta uništavanja
 • Maksimalna sigurnost rada uređaja
 • Minimalan volumen tretiranog otpada
 • Bez mogućnosti prosipanja otpada pri transferu

Infektivni otpad se steriliše zasićenom vodenom parom pri visokom pritisku. Vodi se računa o sigurnosti operatera, te se postiže maksimalni učinak pri tretmanu infektivnog otpada.

U istoj komori pri ciklusu sterilizacije se vrši i usitnjavanje otpada i to bez upotrebe transportnih traka, kako bi se smanjilo prosipanje otpada i čišćenje radnog prostora.

Uređaj radi sa mikroprocesnom kontrolom i cijeli proces obrade infektivnog otpada je regulisan automatski. Za vrijeme obrade se bilježe svi potrebni podaci, kao što su datum, vrijeme početka sterilizacije, postignuta temperatura, a zaključno sa vremenom kraja ciklusa i statusom okončanog ciklusa.

Uređaj INTEGRIRANI STERILIZATOR I DROBILICA (ISS) može obraditi sljedeće tipove infektivnog otpada:

 • Hirurški otpad
 • Dijalizni otpad
 • Gaze, zavoji, oblozi i sl.
 • Mikrobiološke kulture
 • Oštri i stakleni otpad
 • Materijali kontaminirani krvlju i manjim količinama tečnosti

A dostupan je u različitim volumenima i veličinama, premi potrebi korisnika: 25 L, 150 L i 560 L.

Za sve Uređaje za tretman infektivnog otpada proizvođača Celitron, Analitika d.o.o. Sarajevo je ovlaštena da vrši prodaju, instalaciju i servis na teritoriji BiH. Servis vrši naš certificirani inžinjer, koji ima dostupne sve originalne rezervne dijelove.

Rukovodstvo firme Analitika d.o.o. Sarajevo je bilo u posjeti fabrici Celitrona, u mađarskom gradu Vac.