Bosanskohercegovački naučnici su u Laboratoriju za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu uspješno izolirali “domaći soj” korona virusa.

Međutim, izolacija je bila samo jedan dio ove priče – bh. naučnici su uspjeli i sekvencionirati virus.

Svaka Vam čast, dragi korisnici i kolege. Mi smo ponosni na Vas i na to što smo malim dijelom bili dio te priče. Naime, za rad je korišten naš MIKROBIOLOŠKI SIGURNOSNI KABINET KLASE II, model MN 120 turskog proizvođača Nuve Sanayi.