Predstavljamo Vam UV PREČIŠĆIVAČ VAZDUHA / RECIRKULATOR europskog proizviđača BIOSAN.

Instrument radi po metodi ultraljubičastog zračenja, metodi dezinfekcije koja koristi UV svjetlo na dovoljno kratkoj udaljenosti i ubija mikroorganizme. Dezinfekcija UV zrakama je trajna i učikovita, uništava mikroorganizme bez korištenja štetnih hemikalija.

UV dezinfekcija je efikasan način za suzbijanje svih bakterija, virusa i spora, a uključujući i patogene koji su otporni na hlor i agresivne hemikalije. UV svjetlost radi na bazi uništavanja genetičkog materijala mikroorganizma fotohemijskim dejstvom.

U prirodi je najjači izvor UV zračenja Sunce. UV zrake su dio prirodne sunčeve svjetlosti, ali ne pripadaju dijelu vidljivog elektromagnetskog spektra.

Vama ponuditi možemo prečišćivač sa UV lampom, koji čisti zrak od bakterija i virusa, a može se postaviti na pokretni stalak ili fiksirati zid.Uređaj je u potpunosti siguran i ne ispušta UV zrake. Nije štetan po zdravlje čovjeka, a vrši kružnu dezinfekciju zraka u prostoriji.

MIKROBIOLOŠKI TEST:https://biosan.lv/media/products/files/uvr-m-test-report-eng.pdf

UVR-M brošura:https://biosan.lv/marketplace/pdf/181/

UVR-Mi brošura: https://biosan.lv/marketplace/pdf/182/


EU POTVRDA O USKLAĐENOSTI: https://biosan.lv/media/products/files/uvrecirculators_p0rbExX.pdf