Biosan filozofija je da razvije moderne uzbudljive lične proizvode za pripremu uzoraka u oblasti genomike, proteomike i celomike.

Denzitometri

DEN-1

Denzitometri

DEN-1B

Sistemi za pročišćavanje vode

Labaqua Bio

Sistemi za pročišćavanje vode

Labaqua HPLC

Sistemi za pročišćavanje vode

Labaqua Trace

Centrifuge

LMC-3000

Centrifuge

LMC-56