Setovi za edukaciju, namjenjeni za studente prvog i drugog ciklusa studija. Više tipova i vrsta edukacijskih kitova, za učenje PCR tehnike, genotipizacije, ELISA metode i slično.

Svi reagensi potrebni za izvođenje elektroforeze: agaroza, boje, standardne ljestvice itd.

U ponudi imamo više tipova ELISA kitova, u slučaju interesa slobodno nas kontaktirajte i sa zadovoljstvom ćemo Vam predstaviti naš puni asortiman.

Sve potrebno za standardni PCR i qPCR po najpovoljnijim cijenama na tržištu!

U ponudi imamo gotove mikseve spremne za upotrebu, reagense, polimeraze i sl.

Raznih tipova i koncentracija, kontaktirajte nas za detaljne opise i cijene!

Vrhunske kvalitete, od više proizvođača. 

U potpunosti udovoljavamo zahtjevima tržišta i u ponudi imamo visoko kvalitetne kitove za izolaciju nukleinskih kiselina i proteina iz raznovrsnih uzoraka, namjenjene za upotrebu u forenzici, medicini i naučnim istraživanjima.

Kompletni kitovi i odvojeni enzimi, u ponudi.

Ponuditi možemo i opremu i reagense za biološka testiranja. Poznati TOXKIT kitovi služe za detekciju i kvantifikaciju toksičnosti hemikalija, tečnih ili čvrstih uzoraka u zagađenoj vodi ili tlu. Nakon komercijalizacije, preko 200.000 TOXKIT testova je prodato i izvedeno širom svijeta, a isti se spominju u stotinama naučnih radova i žurnala.