Kompanija Analitika d.o.o. Sarajevo je privatno društvo, čija je osnovna djelatnost prodaja, instaliranje, edukacija i servisiranje laboratorijskih uređaja. Vremenom se naše područje rada i interesa proširilo i na reagense i hemikalije, tako da sada uspješno nudimo i kitove za izolaciju nukleinskih kiselina i proteina, PCR reagense i potrošni materijal za molekularnu biologiju.

U svom asortimanu imamo proizvode vrhunskih svjetskih proizvođača, poput: Thermo Scientific, Thermo Electron (Eutech), Tuttnauer, Nüve, Macharey Nagel, Lovibond, Celitron, Arctiko, Inkolab, Blirt, Jena Bioscience i Best Scope. 

A u BiH odnedavno djelujemo i kao poslovni partner INCOM GROUP d.o.o. Slovenija i distributeri smo medicinske opreme iz programa kompanija: 

Bicakcilar ( www.bicakcilar.com )- operacioni stolovi, operacione lampe, inox oprema

Turmed (www.turmedonline.com – www.tur-med.com.tr – www.orthoflexi.com.tr –www.medwelt.com.tr ) – medicinski mobilijar

Amnotec International Medical GmbH (   www.amnotec.de ) – endoskopska oprema , medicinski instrumenti, operacione lampe

Monemedikal ( www.monemedical.com ) – kreveti i stolice za dijalizu

oprema za kuhinje i druga oprema raznih svjetskih proizvođača.

Za sav prodajni program, pružamo i usluge instalacije, edukacije za rad, te servisa u garantnom i vangarantnom periodu. Naš serviser je ovlašten i certificiran od strane najvećih svjetskih kompanija, a preporučuju ga korisnici širom Bosne i Hercegovine.

Pored robe iz vlastitog prodajnog programa, nudimo usluge održavanja i servisa opreme svih proizvođača laboratorijske i analitičke opreme.

Nakon izvršenog servisa, možemo ponuditi uslugu provjere parametara uređaja. Naš serviser pomoću savremene opreme nudi provjeru temperature, pritiska, protoka i sl.

Također, nudimo i uslugu kvalifikacije/validacije uređaja namijenjenih za filtraciju vazduha (laminarne i mikrobiološke komore, čiste sobe itd), preko partnerske kompanije LabProva Beograd, uz izdavanje kvalifikacione dokumentacije po ISO 17025.

Ukoliko ste novi korisnik ili tek započinjete rad na laboratoiji, slobodni budite da od nas tražite savjet. Nudimo i usluge savjetovanja pri opremanju i osposobljavanju laboratorija svih tipova, u šta ulazi pomoć pri izboru tipa instrumenta, optimalne konfiguracije, izboru aplikacija i sl.

Preko 24 godine, stojimo Vama na raspolaganju