BS 30

BS 30 rashlađeno vodeno kupatilo je dizajnirano da se koristi za različite primene i ispitivanja koja se izvode između 0°C i 80°C.

BS 30 pokreće N-Smart™ kontrolni sistem. Postoji 20 memorija programa i 20 različitih koraka može se podesiti za svaki program. Pomoću interne memorije N-Smart™ zapisa o temperaturi u intervalima od jednog sata mogu se pohraniti do deset godina digitalno i grafički.

BS 30 se koristi za bakterijske i ćelijske kulture, određivanje koliforma, enzimske reakcije i za mnoge druge primjene u istraživačkim i industrijskim laboratorijama. Pomoću opcione eksterne cirkulacione pumpe, BS 30 se može koristiti kao cirkulator za hlađenje i grejanje za regulaciju temperature spoljašnjih sistema.