Crystal EX

Adrona Crystal EX sistem je ekonomski model višenamenskog sistema za prečišćavanje vode. Uprkos pristupačnoj ceni, Crystal EX sistem je sposoban da proizvodi vodu i stepena 1 i stepena 2. Sistem je baziran na tehnologijama reverzne osmoze i jonske izmjene optimizirane za najbolji kvalitet. Crystal EX ima odličan omjer cijene i performansi i vrlo niske operativne troškove.

Dostupne su 3 konfiguracije: Crystal EX Trace, Crystal EX HPLC, Crystal EX Bio.