HCP

Savršena simulacija okoline u komori za vlažnost
Klimatska komora sa aktivnom kontrolom vlažnosti

Ova klimatska komora nudi čitav niz udobnosti, pouzdanosti i sigurnosti. Ima aktivnu kontrolu vlažnosti postavljenu od 20 % do 95 % relativne vlažnosti i nenadmašnu homogenost temperature i vlažnosti u cijeloj unutrašnjosti. Pogodan je za ispitivanje okoline, simulaciju okoline, ubrzana ispitivanja vijeka trajanja i 85/85 testove prema IEC 60068-2-67 i IEC 60068-2-78