Microspin 12

Minicentrifuga velike brzine Microspin 12 je kompaktna stolna centrifuga dizajnirana za biomedicinske laboratorije. Microspin 12 služi za ekstrakciju RNA/DNA uzoraka, sedimentaciju bioloških komponenti, biokemijsku i kemijsku analizu mikrouzoraka.

Kategorija: Brand: