TubeFiller TF3000

  TubeFiller TF3000   je dizajniran da smanji ponavljajuće ručno punjenje laboratorijskih epruveta bilo kojeg formata .

  • Omogućava slobodno pozicioniranje bilo kojeg stalka
  • Intuitivan programabilni softver
  • Integrisana peristaltička pumpa
  • Istinsko punjenje cijevi/boca
  • 2100 cm2 slobodne korisne površine
  • Prilagođava najširi raspon bilo kojeg stalka od formata 96 plitkih bunara do visokih cijevi i boca do 25 cm
  • Lako se kalibrira
  • Jednostavan za programiranje