UF750DW

  Univerzalna mašina za pranje posuđa sa sušenjem UF750DW

  Ovo je poseban, prilagođeni uređaj napravljen od strane Memmertovog m360 . Ovaj uređaj koristi proces cirkulacije zraka kako bi pomogao u testovima upotrebljivosti u perilici posuđa. Ovaj prilagođeni uređaj ima nekoliko prednosti. Na primjer, sprječava prekoračenje temperature jer su njegova kontrola temperature i snaga grijanja prilagođeni parametrima ispitivanja propisanim u EN50242/EN60436 .
  • Raspon radne temperature do +100°C
  • 1 veličina modela (749 litara zapremine)
  • TwinDISPLAY model sa postavkama za jezik, tajmer, SetpointWAIT, kalibraciju i podesivi parametri
  • Prisilna cirkulacija vazduha F