UVC/T-M-AR

DNK/RNA UV-čistač kutija UVC/TM-AR je dizajnirana za čiste operacije sa DNK uzorcima. Kutija za UV čišćenje pruža zaštitu od kontaminacije.