V-1 plus, Personal Vortex

Vortex V-1 plus je idealan instrument za nežno mešanje do snažnog resuspendovanja ćelija i bioloških i hemijskih tečnih komponenti u cevima pomoću ekscentričnog mehanizma.