Slider

Riječ direktora

Poštovani, 

zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas u ime firme Analitika d.o.o. Sarajevo.

Moto a i glavni cilj našega rada jeste zadovoljstvo kupaca. Svim zaposlenicima Analitike je prioritet zaštita interesa kupaca i ispunjenje njihovih iskazanih i neiskazanih zahtjeva i očekivanja.

Mi znamo da kupac u svakom trenutku mora biti siguran da smo razumjeli njegove zahtjeve, te da će od nas uvijek dobiti kvalitetan proizvod sa svim ugovorenim karakteristikama.

Svoje ciljeve postižemo stalnim radom na sebi i konstantnim napretkom. U skladu sa standarom kvalitete ISO 9001:2015, poslujemo sa uzastopnim godišnjim rastom prometa, unaprijeđujući svoju efikasnost i efektivnost.

Već preko 23 godine poslujemo kao tim, sa naglaskom na timski rad i gradnju partnerskih odnosa sa suradnicima a i konkurencijom, prema kojoj se ophodimo sa poštovanjem.

Naša vizija je zadovoljenje zahtjeva kupaca i prevazilaženje njihovih očekivanja kroz stalno jačanje konkurentske pozicije na domaćem tržištu. To uspjevamo vrhunskim kvalitetom, iznimnom brigom prema korisniku, te konkurentnim cijenama.

Hvala na povjerenju koje nam pružate, to nam daje snagu za dalje.“

Gorana Maglajlić, direktor

Gorana Maglajlić

Direktor