Za sav prodajni program, pružamo i usluge instalacije, edukacije za rad, te servisa u garantnom i vangarantnom periodu. Naš serviser je ovlašten i certificiran od strane najvećih svjetskih kompanija, a preporučuju ga korisnici širom Bosne i Hercegovine. 

Pored robe iz vlastitog prodajnog programa, nudimo usluge održavanja i servisa opreme svih proizvođača laboratorijske i analitičke opreme. 

Nakon izvršenog servisa, možemo ponuditi uslugu provjere parametara uređaja. Naš serviser pomoću savremene opreme nudi provjeru temperature, pritiska, protoka i sl. 

Također, nudimo i uslugu kvalifikacije/validacije uređaja namijenjenih za filtraciju vazduha (laminarne i mikrobiološke komore, čiste sobe itd), preko partnerske kompanije LabProva Beograd, uz izdavanje kvalifikacione dokumentacije po ISO 17025. 

Za sve vrste usluga, nudimo kvalitet i povoljne cijene.

U slučaju potrebe za istim, budite slobodni kontaktirati nas!

education-1959551
jjj
mjerenjeer
validacija