DF 290/490/590

Vrhunska zaštita za vaše uzorke je osigurana postavljanjem rashladnih kalemova unutar polica kako bi se osiguralo najefikasnije izvlačenje topline. Nema oslanjanja na zračnu konvekciju za prijenos energije na zidove zamrzivača, već prijenos provodljivošću pomoću DirectFREEZE™.

Ultra niskotemperaturni zamrzivači serije DF pokreću se pomoću N-Smart™ koji ima internu memoriju za pohranjivanje zapisa o temperaturama do deset godina u intervalima od jednog sata, digitalno i grafički. Pomoću Wi-Fi veze i N-Mobile™ aplikacije, duboki zamrzivači serije DF mogu se pratiti bilo gdje i obavještenje se može primiti odmah. Sigurnost uzorka je prioritet uz zvučni i vizuelni alarmni sistem i opcioni NuveWarn™ daljinski alarmni sistem, plus opcionu tekstualnu poruku AlerText™ na više mobilnih telefona. Standardno je ponuđeno slanje e-pošte do pet e-mail adresa u slučaju bilo kakvog kvara.