Po čemu se razlikujemo od drugih

STRUČNOST

Naš tim servisera sastavljen od ljudi sa širokim spektrom znanja iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, elektronike i informatike, sa dugogodišnjim iskustvom pružanja tehničke podrške za medicinsku, laboratorijsku i procesnu opremu.

EFIKASNOST

Efikasnost nam je na prvom mjestu u vršenju servisnih usluga. Zbog toga posjedujemo veliki lager rezervnih dijelova, kako bismo svoje usluge obavljali na visini zadatka.

BRZINA ODZIVA

Na servisne intervencije se javljamo u roku od 24h do 48h od zvaničnog poziva. Ukoliko je intervencija hitna i sa nama imate potpisan Ugovor o servisu i održavanju, brzina odziva je 24h od poziva.

SERVIS LABORATORIJSKE I MEDICINSKE OPREME

INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD

EDUKACIJA ZA RAD NA OPREMI UZ IZDAVANJE CERTIFIKATA

PREVENTIVNI SERVIS I ODRŽAVANJE OPREME UZ IZDAVANJE ATESTA

MJERENJE PARAMETARA RADA UREĐAJA

USLUGA VALIDACIJE PO STANDARDU ISO 17025:2017

Galerija fotografija

Latest From Blog