ProfiClave PC20B serija

ProfiClaves PC10/20 su potpuno automatizovani stoni sterilizatori za agar/medije iz Biotool-a za najbržu obradu do 9/16 l agar-/hranjivog medijuma koji je spreman za doziranje.Intuitivni softver dostupan preko ekrana osetljivog na dodir daje pristup do 20 programa koji se mogu izabrati za jedan ili dvostruki ciklus grejanja, režim autoklava ili vodenog kupatila. Funkcije vremenskog kašnjenja i tajmera temperature omogućavaju da sipanje agara započne na početku rada i zajedno sa brzim hlađenjem, obezbeđuje povećanu produktivnost i udobnost.