EN 300/400/500

Sa dimenzijama koje favorizuju laboratorije sa ograničenim prostorom na klupi gdje bi montaža plićih inkubatora na zid bila prednost, EN 300, EN 400 i EN 500 inkubatori su redovne jedinice za kupce koji traže ekonomične inkubatore.

Minimiziran potencijal za unakrsnu kontaminaciju je osiguran prirodnom konvekcijom bez turbulencije.

N-Prime™ kontrolni sistem garantuje preciznu kontrolu temperature i čuva uzorke na zadatoj temperaturi i osigurava brz oporavak temperature nakon otvaranja vrata.

Upravljani programi se mogu prenijeti na memorijski stick preko USB porta radi sljedivosti.