FN 400/500

    Pružajući ekonomično rješenje, FN 400/500 ima komoru od anodnog oksidiranog aluminija. N-Prime™ kontrolni sistem osigurava brzo postizanje ciljne temperature. Upravljani programi se mogu prenijeti na memorijski stick preko USB porta radi sljedivosti.

    Funkcija tajmera je pogodna za sušenje, tako da se osušeni sadržaj vrati na nisku temperaturu u pogodno vrijeme i za sterilizaciju, tako da je sigurno da je sadržaj bio podvrgnut uslovima sterilizacije u odgovarajućem periodu. Alarmi izvan dometa upozoravaju korisnika.