ST 30

Za ponavljajuće i ponovljivo tresenje, ST 30 nudi precizno kontrolisane uslove. N-Prime™ mikroprocesorska kontrola omogućava homogene, stabilne temperature u kadi, uz pomoć trostruke izolacije. Upravljani programi se mogu prenijeti na memorijski stick preko USB porta radi sljedivosti.

Tačna brzina potresanja je zagarantovana mikroprocesorskim sistemom i prikazana na LED displeju.

Dizajniran je za protresanje raznih epruveta i posuda. Displeji i indikatori visoke vidljivosti osiguravaju da se uvjeti mogu očitati iz cijele laboratorije.

Tipične upotrebe uključuju kulturu tkiva, inkubaciju bakterija, enzimske reakcije i fermentaciju.