TS-100

    Thermo-Shaker TS-100 omogućava intenzivno mešanje i kontrolu temperature uzoraka u mikroepruvetama ili PCR ploči. Funkcije grijanja (do +100°C) i miješanja mogu se obavljati istovremeno i nezavisno, odnosno jedinica implementira tri uređaja u jednom:

    1. Shaker;
    2. Termostat sa suhim blokom;
    3. Termo-šejker.