Kultivacija dermatofita – IPP eco

Dragi korisnici, Kultivacija dermatofita predstavlja zlatni standard u dijagnostici dermatofita. Osim već spomenutih prednosti kultivacije dermatofita u smislu primjene ciljane terapije i prikupljanu vrijednih epidemioloških podataka, kultivacija nam omogućuje postavljanje…

Continue Reading Kultivacija dermatofita – IPP eco

Memmert CO2 Inkubator ICOmed

Kulture ćelija, tkiva i bakterija, kao i mikroorganizama, trebaju zaštitu u kontroliranoj i fiziološki idealnoj okolini. Stoga Vam sa ponosnom predstavljamo: MemmertCO2 Inkubator ICOmed. Instrument Vam nudi mogućnost podešavanja uslova…

Continue Reading Memmert CO2 Inkubator ICOmed