ČITAČ MIKROPLOČA – FOTOMETAR HiPo MPP-96

Fotometar za mikroploče HiPo MPP-96 je kompaktni stoni uređaj za mjerenje rezultata ELISA i mikrobioloških studija na mikropločama sa 96 jažica. Fotometar se kontroliše i šalje podatke preko računara. Uređaj se isporučuje sa specijalizovanim softverom QuantAssay.