BIOREAKTOR – FOTOMETAR RTS-1

RTS-1 je lični bioreaktor koji koristi patentiranu Reverse-Spin® tehnologiju koja primjenjuje neinvazivnu, mehanički pokretanu, nisku potrošnju energije, inovativni tip agitacije gdje se suspenzija ćelija miješa rotacijom cijevi za jednokratnu upotrebu falcon bioreaktora oko svoje ose s promjenom smjer rotacije što rezultira visoko efikasnim miješanjem i oksigenacijom za aerobnu kultivaciju. U kombinaciji sa skoro infracrvenim optičkim sistemom moguće je neinvazivno registrovati kinetiku rasta ćelija u realnom vremenu.